Habiburrahman El-Shirazy : Menegakkan syariat tidak boleh dengan - kutipanid.com

Lebih Cepat, Mudah, dan Ringan dengan Accelerated Mobile Pages ( AMP ) Klik Disini

Habiburrahman El-Shirazy : Menegakkan syariat tidak boleh dengan

“Menegakkan syariat tidak boleh dengan melanggar syariat! Syariat tidak boleh dilanggar dengan memanfaatkannya dan berteriak-teriak demi dia, padahal bukan. Kunci syariat ada bersamaku, yaitu Al-Quran.”

“Menegakkan syariat tidak boleh dengan melanggar syariat! Syariat tidak boleh dilanggar dengan memanfaatkannya dan berteriak-teriak demi dia, padahal bukan. Kunci syariat ada bersamaku, yaitu Al-Quran.”

“Enforcing the Shari’a should not violate the Shari’a! Shari’a should not be violated by using it and shouting for him, but not the key to Shari’a is with me, that is the Quran.”

-Habiburrahman El-Shirazy-

Komentar Disini